info@monasi.ro

Limbajul trupului

Comunicarea este un schimb de mesaje transmise printr-un cod: sunete, cuvinte, gesturi sau mimică.

Limbajul trupului este o constantă.

Comunicam tot timpul, indiferent de ce se întâmpla, de postura, expresiile faciale, croiala hainelor pe care le purtam spun întotdeauna ceva.

Chiar daca încercam sa comunicam ca nu vrem sa comunicam, tot comunicam. In acest caz vom da impresia de indiferenta. Nu putem scăpa de acest lucru.

Daca ne însușim principiile, înțelegem ca suntem “citit” de fiecare data când interacționăm.

Abilitatea de comunicare nonverbală crește odată cu vârsta, cu experiența. Cei care comunică bine verbal, stăpânesc în aceiași măsură şi codurile non verbale şi de obicei sunt acei care reușesc mai bine în societate, construiesc relații bune cu semenii lor şi au un statut social mai bun.

Comunicarea include comunicarea verbală și cea nonverbală care utilizează indicii vizuale, cum ar fi limbajul corpului (kinezică), postura fizică (proxemică), tonalitatea vocii (paralimbaj) și contactul fizic (haptică). Acesta poate include, de asemenea, cronemica (folosirea timpului) și oculezica (contactul vizual și acțiunea de a privi în timpul vorbirii și ascultării, frecvența privirii, modele de fixare vizuală, dilatarea pupilei și ritmul clipirii).

Comunicarea nonverbală (CNV) între oameni este comunicarea prin trimiterea și primirea de indicii nonverbale.
Așa cum discursul conține elemente nonverbale cunoscute sub numele de paralimbaj, cum ar fi calitatea vocii, ritmul, tonalitatea, volumul și stilul vorbirii, precum și caracteristici prozodice, cum ar fi ritm, intonație și accent, tot așa și textele scrise au elemente nonverbale cum ar fi stilul de scriere de mână, dispunerea spațială a cuvintelor sau aspectul fizic al unei pagini. Cu toate acestea, o mare parte din studiul comunicării nonverbale s-a concentrat pe interacțiunea dintre indivizi, putând fi clasificat în trei domenii principale de analiză: condițiile de mediu în care are loc comunicarea, caracteristicile fizice ale comunicatorilor și comportamentele comunicatorilor în timpul interacțiunii.

Limbajul trupului nu poate fi interpretat niciodată pe baza unui singur semnal. Trebuie să rezistăm tentației de a cataloga pe cineva după un singur semnal. De exemplu, s-ar putea să fi auzit că acoperirea gurii cu mâna e semn de înșelăciune. Un neinițiat ar putea spune: “uite, îți acoperă gura, minte”. Dar poate îți acoperă gura într-un mod politicos, deoarece mestecă. Uneori, lucrurile sunt mai mult decât ceea ce par. Trebuie să descifrăm mai multe semnale care să sugereze același gând sau emoție, înainte de a presupune că un anumit semnal este adevărat.
Limbajul trupului este întotdeauna determinat de context. Ceea ce este acceptat în parc într-o zi de sâmbătă nu va funcționa la ședința la firma în care lucram. Contextul, regulile sociale, implicațiile culturale, așteptările grupului joacă un rol uriaș cu privire la genul de limbaj al trupului care va funcționa în fiecare situație.

Emițătorul trebuie să aibă un limbaj adecvat, pentru a-şi putea transmite eficient mesajul în funcţie de obiectivele urmărite şi de identitatea destinatarului.
Pentru a exista comunicare, se impun câteva condiţii sine qua non: o intenţie, un interlocutor, o situaţie (spaţio – temporală), un context (lingvistic), un cod (o limbă), un mesaj şi o interacţiune verbală explicită sau implicită. Comunicarea implică interacţiunea unor categorii de factori ce nu ţin numai de capacitatea de exprimare, ci cumulează elemente psihologice, sociale şi situaţionale.

Principalii factori sunt:

A. Factorii psihologici:

bullet Cognitivi: cunoştinţe generale, cunoştinţe specifice despre subiect, interlocutor,situaţie*, context; aptitudini generale, inteligenţă, memorie; nivel de dezvoltare intelectuală, grad de instruire; nivel de stăpânire a codului lingvistic, a codului cultural; intenţii conştiente şi inconștiente.

bullet Afectivi: atitudini generale, atitudini specifice în faţa subiectului, interlocutorului, situaţiei sau contextului; sentimente personale faţă de subiect, interlocutor, situaţie, context; motivație față de subiect, interlocutor, situaţie, context; gusturi personale, interese.

bullet Comportamentali: personalitate, caracter, eexperiență generală, eexperiență verbală, orală, scrisă, audiovizuală; caracteristici personale (ţinută, voce, vârstă, apartenenţă socială, etc)

B. Factori interpersonali:

bullet Lingvistici: cod (limbă), registre, norme, context

bullet Sociali: statut social, rol general, distanţă actuală, cod cultural, bagaj comun

C. Factori obiectivi:

bullet Situaţionali: loc fizic, timp, epocă, spaţiu, distanţă, număr de interlocutori, dispoziţia interlocutorilor, comportamente personale, zgomote materiale, durată, ritm, canal (rețea)

D. Factori contextuali:

bullet subiectul comunicării

bullet conținutul comunicării (informația)

bullet distanța formală în cod (registre)

bullet formă de prezentare (stil)

bullet zgomote în comunicare (redundanță, inteligibilitate)

bullet înlănțuirea enunțurilor

Emițătorul trebuie să aibă un limbaj adecvat, pentru a-şi putea transmite eficient mesajul în funcţie deobiectivele urmărite şi de identitatea destinatarului.

Aceste abilități vă ajută în:

bullet vânzare

bullet negociere

bullet conflicte

bullet conversații uzuale

Dacă aveți nevoie de acest curs contactați-ne.

Contact:

     B-ul Pandurilor nr. 108, Târgu Mureș     

     (+4) 0722 – 39 69 59

     (+4) 0722 – 39 69 59

       info@monasi.ro

        Luni – Vineri 9:00 – 15:00